„Регионална анестезия и управление на острата периоперативна болка в гръдната хирургия – обзор“

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Регионална анестезия и управление на острата периоперативна болка в гръдната хирургия- обзор“- Department of Anesthesia, Critical Care and Pain Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA – Casey Hamilton, Paul Alfille, Jeremi Mountjoy, Xiaodong Bao.

Основните акценти в публикацията са:

  • Гръдната хирургия e свързана с наличието на значителна болка, която може да повлияе негативно на белодробната функция и да увеличи риска от постоперативни усложнения. Ефективната аналгезия е важна за намаляването на риска от развитие на ателектази.
  • Обзорът има за цел да обобщи литературните данни относно системните и регионални анестетични техники, прилагани в гръдната хирургия, както при торакотомии, така и при минимално инвазивни подходи, и да предостави насоки при вземането на индивидуализирани решения за пациентите в зависимост от хирургичния подход и особеностите на пациента за оптимално повлияване на периоперативната болка.
  • Съществува голямо разнообразие от стратегии за лечение на остра болка в гръдната хирургия, включително мултимодални опиоидни и неопиоидни системни аналгетици, регионална анестезия, включително TEA, паравертебрални блокове (PVB) и използването на нови регионални фасциални блокове при торакоскопии.
  • С напредването на минимално инвазивната хирургия, широкото използване на ултразвукова технология, по-доброто разбиране на анатомията и разработването на нови фармакологични стратегии за периоперативно управление на болката, задължение на анестезиолозите и хирурзите е да използват тези ресурси, за да формулират индивидуални планове за управление на болката за подобряване възстановяването на пациента.
  • Мултимодалната аналгезия включва използването на неопиоидни аналгетици, които имат синергичен ефект с опиоидите, осигурявайки превъзходна аналгезия и намалявайки нуждите от опиоиди и страничните ефекти, в комбинация с регионални анестетични техники. Този подход има за цел да увеличи максимално физиологичните и фармакологичните ползи от повлияването на множество аналгетични пътища, като същевременно минимизира нежеланите ефекти и улеснява бързото възстановяване.

Пълният текст на статията може да прочете тук.

Изготвил: д-р Слави Асов