Тежест и рискове от новопоявили се усложнения при захарен диабет

Уважаеми колеги,

Представям на вашето внимание публикация на тема:

 “Тежест и рискове от новопоявили се усложнения при захарен диабет, от авторски колектив: Dunya Tomic, Jonathan E. Shaw & Dianna J. Magliano

Захарният диабет е едно от най-разпространените заболявания и броят на пациентите продължава да нараства през последните десетилетия. Поради подобрените стратегии за лечение и превенция и увеличената продължителност на живота при тези пациенти, стандартните хронични усложнения като микро- и макроангиопатия, намаляват като причина за болестност и смъртност, а се увеличават други състояния като ракови заболявания, деменция, психични заболявания, инфекции.

Основните акценти в публикацията са свързани с:

  1. При пациентите със Захарен диабет риска от развитие на различни карциноми е по-висок, в частност: колоректален карцином, карцином на гърдата, карцином на яйчника, ендометриален карцином, карцином на панкреаса. При тези пациенти карциномите са по-агресивни, по-рано и по-често метастазират и са по-малко чувствителни на лечение.
  2. Хоспитализациите и смъртността от различни инфекции, като COVID-19, уринарни инфекции, пневмония и други респираторни инфекции, са значително повече при пациентите със ЗД. При тези пациенти инфекциите протичат по-тежко и често налагат интензивно лечение.
  3. Развитието на неалкохолна стеатоза(NAFLD) и неалкохолен стеатохепатит (NASH) е много по-често при пациентите с тип 2 захарен диабет. В САЩ NASH  е втората по честота причина за чернодробна трансплантация, след алкохолната цироза.
  4. При пациенти със тип II захарен диабет и затлъстяване, обструктивната сънна апнея е много по-честа.
  5. Психичните разстройства като депресия, тревожност и нарушения на съня, са по-разпространени при пациенти със захарен диабет, в сравнение с общата популация.

Пълият текст на статията може да прочетете тук.

Изготвил: Д-р Мартин Маринов (КАИЛ, ВМА-София)