Диагностика и лечение на измръзването

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Диагностика и лечение на измръзването“ с автор:  Robert L. Sheridan, M.D., Jeremy M. Goverman, M.D., and T. Gregory Walker, M.D.

Преди седемдесет и пет години, когато хиляди военни са станали жертви на измръзване по време на Втората световна война, в броя на списанието от 1947 г. е направен преглед на темата и нейното лечение. Авторите описват забележителна, макар и малка серия от експерименти със зайци, доброволци и двама пациенти, при които локалните увреждания от измръзване са били успешно подобрени с незабавна хепаринизация.

Основните акценти в публикацията са свързани с:

 • Патофизиологията на студовото увреждане е комбинация от пряко клетъчно увреждане и клетъчна исхемия от вазоспазъм и тромбоза на малките съдове. Тежестта на увреждането от измръзване е свързана със степента, в която замразените тъкани се реперфузират при размразяване.
 • Медицинското дружество за дивата природа (The Wilderness Medical Society) публикува практическо ръководство за превенция и първоначална грижа при измръзване с три основни компонента – обучение, оборудване и грижи на терен.
 • Важен компонент на първоначалната оценка е идентифицирането на пациентите с потенциално обратима, продължаваща, клинично важна некроза на меките тъкани, която може да бъде повлияна с тромболитична интервенция. Пациентите със запазена дистална перфузия или с нарушена, но с дълго време на топла исхемия (обикновено се счита, че е 24 до 48 часа) и тези, които не са кандидати за тромболиза, трябва да бъдат лекувани консервативно.
 • Лечение на измръзването:
  1. Антикоагулантната терапия след лечение на измръзване (със или без тромболиза) е спорна.
  2. Приложение на Iloprost – синтетичен аналог на простациклина, използван предимно за лечение на пулмонална хипертония. Тъй като вазоспазмът може да играе роля в увреждането от измръзване чрез намаляване на кръвотока и улесняване на тромботичния процес, в ранни проучвания Iloprost е оценен за първоначално лечение на измръзване при иначе здрави пациенти.
  3. Прилагане на тромболиза –  систематичен анализ, публикуван през 2019 г., описва 208 докладвани случая, при които t-PA е използван за лечение на измръзване. Тромболизата не може да възстанови тъкани, които са необратимо увредени поради продължително исхемично време или предварително съществуващо заболяване на малките съдове (напр. при пациенти с диабет или предишно измръзване). Тромболизата крие клинично значими рискове, включително сериозни усложнения от кървене и инсулт.
  4. Катетър-насочена тромболиза – ангиографски метод, който може да бъде по-ефективен чрез единично приложение на t-PA, отколкото системната (интравенозна) терапия и по този начин да повиши безопасността, но липсват данни от контролирани проучвания, които да подкрепят това предположение.
  5. След консервативно лечение или тромболитична интервенция грижите за раната първоначално са консервативни, тъй като и в двата случая степента на крайната дълбокотъканна загуба е неясна по обем, а целта е да се запази максимално цялостта и функцията на увредения крайник.

Пълният текст можете да прочетете тук.

Изготвил: Д-р Татяна Димитрова (КАИЛ, ВМА-София)