“Съвременно поведение в лечението на стомашни варици”

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание публикация на тема:

“Съвременно поведение в лечението на стомашни варици”

Гастро-езофагеалните варици са най-значимото усложнение от клинична гледна точка при чернодробна цироза и портална хипертония. Въпреки че са по-редки спрямо вариците на хранопровода, кървенето от стомашни варици протича по-тежко, с висок процент на смъртност и по-голям риск от повторно кървене.

Основните акценти в публикацията са свързани с:

  • Класификацията на Сарин е най-използваната система за класификация, като се определят четири различни типа стомашни варици:

1. Гастроезофагеални варици тип 1 (GOV-1), при които езофагиалните варици продължават в стомашни по малката кривина на стомаха;

2. Гастроезофагеални варици тип 2 (GOV-2), при които езофагиалните варици продължават по фундуса на стомаха;

3. изолирани стомашни варици тип 1 (IGV-1), локализирани само по фундуса на стомаха;

4. изолирани стомашни варици тип 2 (IGV-2), могат да бъдат разположени навсякъде по стомашната лигавица

  • Проучванията отностно профилактика за кървене от стомашни варици са значително по-оскъдни спрямо тези при езофагеалните варици;
  • Съвременно поведение при стомашни варици включва: лечение с бета-блокери, ендоскопско връзково лигиране, ендоскопска хемостаза с цианоакрилат, ендоскопска ултразвук–навигирана хемостаза с клипс/цианоакрилат, трансюгуларен интрахепатален портосистемен шънт, балонна-оклузирана ретроградна балонна облитерация.
  • Поведението при къвене от стомашни варици, не се различава коренно от това при кървене от езофагелни варици: настаняване на пациента в интензивно отделение, стабилизиране на виталните показатели, обемно заместване с водно-солеви разтвори и биопродукти, антибиотична профилактика, включване на вазоактивни медикаменти;
  • При кървене от  стомашни варици техниките на ендоскопско връзково лигиране, ендоскопска хемостаза с цианоакрилат, ендоскопска ултразвук–навигирана хемостаза с клипс/цианоакрилат, са с по-малка успеваемост, спрямо кървене от езофагелни варици. При невъзможност за спиране на кървене от стомашни варици,  поставяне на трансюгуларен интрахепатален портосистемен шънт е най-удачния избор за незабавен контрол на кръвотечението, като успеваемостта е 87-100%;
  • Приложението на балонна-оклузирана ретроградна балонна облитерация е друг успешен метод за спиране на кървене от стомашни варици, но се използва основно в Азия, където е по-силно проучено;
  • Изборът на техника при лечение на стомашни варици, трябва да се води спрямо ресурсите на болничното заведение и опита на екипа;

Пълният текст прочетете тук

Изготвил: Д-р Стилиан Добрев (КАИЛ, ВМА-София)