Първо проучване на тема “Ефекти от приложението на антимикробна профилактика с различна продължителност”

Уважаеми колеги,

споделяме с вас първото проучване на тема „Ефекти от приложението на антимикробна профилактика с различна продължителност при свързаните с медицински манипулации инфекции при ортопедични операции.”

Клъстарно проучване от:     Kosei Nagata, PhD1Koji Yamada, PhD2Tomohiro Shinozaki, MPH, PhD3Tsuyoshi Miyazaki, PhD4Fumiaki Tokimura, MD4Yasuhito Tajiri, PhD5Takuya Matsumoto, PhD6Kiyofumi Yamakawa, PhD7Hiroyuki Oka, PhD8Akiro Higashikawa, PhD2Toshihide Sato, MD5Kenichi Kawano, PhD5Tatsuro Karita, PhD6Takuya Koyama, MD7Takahiro Hozumi, MD7Hiroaki Abe, MD2Makoto Hodohara, MD5Kazuhiro Kohata, PhD6Masato Toyonaga, MD2Yasushi Oshima, PhD1Sakae Tanaka, PhD1Hiroshi Okazaki, PhD2; for the OSSI investigators

Основните моменти в публикацията са,както следва:

  1. Авторите сравняват резултатите от приложението на антимикробна профилактика (АМП) с продължителност до и над 24ч. след затваряне на оперативната рана.
  2. Резултатите показват, че по-краткото приложение (до 24ч. след затваряне на оперативната инцизия) дава не по-малко задоволителни резултати в сравнение с по-продължително(24-48ч. и повече след операция) приложение на антимикробни средства.
  3. Въпреки препоръките на СЗО, резултатите от проучването показват, че по-продължителното приложение на антимикробни средства след оперативна интервенция води до повишаване  рискът от възникване на антибиотична резистентност.
  4. В практиката се наблюдава  предписване на „антибиотична опашка” за поне няколко дни след края на  оперативната интервенция от повечето травма-хирурзи.
  5. Авторският колектив отбелязва необходимостта от повече проучвания по темата за потвърждаване на резултатите.
  6. В заключение, авторите насърчават специалистите по „Ортопедия и травматология” към намаляване продължителността на антимикробната профилактика с цел превенция на антибиотична резистентност и снижаване на възможните странични реакции от продължителна АБ употреба. 

Пълният текст на проучването можете да видите тук.

Администратор/Изготвил: Д-р И. Кирилова (KAИЛ, ВМА– София)