22-РИ НАЦИОНАЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

във връзка с постоянно променящата се икономическа и пазарна среда в страната, се наложи и промяна в датите и мястото за провеждане на Конгреса по анестезиология и интензивно лечение.

Изпращаме на вашето внимание актуализираната обява.

С пожелание за здраве и скорошна среща.

Проф. Н. Петров

Председател на Дружество на анестезиолозите в България.