Вентилация при пациенти със SARS CoV-19: актуално мнение в интензивното лечение

Вентилация при пациенти със SARS CoV-19: актуално мнение в интензивното лечение