Резултати от пациенти с механична вентилация с асоциирана с COVID-19 дихателна недостатъчност

Резултати от пациенти с механична вентилация с асоциирана с COVID-19 дихателна недостатъчност