Контакти

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

София 1606, ул. “Св. Георги Софийски” № 3, ет. 3, ВМА, Катедра “Анестезиология и интензивно лечение”
Тел: +35929225788 +35929225789 – секретариат 
Факс: +35929226053
www.anesthesiology.bg
e-mail: ccbulg@abv.bg 


Вижте по-голяма карта