СЪОБЩЕНИЕ

Българското дружество по Анестезиология и интензивно лечение с прискърбие съобщава, че на 10.08.2015 год. след тежко боледуване пичина проф. Стоян Саев.

Той е роден на 20.09.1928 год. в гр. София, където завършва висшето си образование по медицина през 1952 год. Работи по разпределение в    гр. Шумен и Омуртаг, а през 1954 год. постъпва в ИСУЛ – София., където се насочва към специалността „Анестезиология и интензивно лечение”.

Академичното му развитие като асистент, старши асистент, доцент и професор е свързано със специализации в Копенхаген, Лондон, Стокхолм и др., а като лектор към СЗО е изнасял лекции в Майнц, Москва, Любляна, Ханой. Участва като съветник към СЗО в изграждането на анестезиологията и интензивното лечение в Индия, Монголия, Корея и Виетнам.

Проф. Саев е един от основателите на Катедрата по Анестезиология и реаниматология към МФ на ВМИ – София и неин ръководител от        1989 год. до пенсионирането му през 1994 год. Той е основател на Водното спасяване в България към БЧК, заслужил деятел на БЧК и дългогодишен негов председател.

Проф. Саев е с огромна педагогическа и научна дейности. Създал е десетки специалисти по анестезиология у нас и в чужбина. Има над 350 научни публикации и участия в научни форуми у нас и чужбина.

Със смъртта на проф. Саев, Българската анестезиология и медицина губят един изтъкнат специалист, педагог, учен и приятел.

Поклон пред светлата му памет!

Дружество на анестезиолозите в България

АНЕСТЕЗИЯ ОУПЪН 2015

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”, ВАРНА

КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, СПЕШНА, ИНТЕНЗИВНА И МОРСКА МЕДИЦИНА”

О Р Г А Н И З И Р А Т

На 15, 16 и 17. 05. 2015 ВЪВ ВАРНА

 

Вижте Повече информация

19 НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

19 НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

22-25 ОКТОМВРИ 2015

БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

ХОТЕЛ СОЛ НЕСЕБЪР ПАЛАС*****

НЕСЕБЪР

 

Организиран с любезната подкрепа на :

БУЛСПЕН

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

 

hotelnesebar

Изтеглете информация за конгреса

40 години от създаването на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

 SvGeorgi

Началото на това звено се поставя през 1968 год., когато към Катедрата по хирургически болести към Медицински институт – Пловдив се създава Център за анестезиология и реанимация. През 1974 год. на 16 октомври – денят на който Уилиям Мортън прави първата успешна демонстрация на обща анестезия, Центърът се обособява в Клиника по Анестезиология, реанимация и интензивна терапия (КАРИТ) с ръководител доц. д-р Банко Воденичаров. От 1991 год. на базата на КАРИТ се създава Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивна терапия (понастоящем Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина) към Медицински университет – Пловдив. След пенсионирането на доц. д-р Б. Воденичаров, Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) се ръководи последователно от доц. д-р Панчо Николов, доц. д-р Султанка Попова-Бакърджиева, доц. д-р Маргарита Кадийска. Понастоящем началник КАИЛ е проф. д-р Чавдар Стефанов.

Лечебната дейност на КАИЛ включва анестезиологично обезпечаване на всички оперативни интервенции, с изключение на тези в кардиохирургията и изгарянията и интензивно лечение на критични състояния в оперативната и неоперативна медицина, с изключение на детски болести и токсикология. Ежегодно се провеждат над 22 000 анестезии и се лекуват в интензивното отделение над 1000 пациенти. От създаването на катедрата, в нея са защитени 7 дисертации за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и една за научната степен „доктор на медицинските науки“. Пред публична защита са три дисертационни труда за степен „Доктор“ и един за „Доктор на медицинските науки“.

Search

Посетители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта