Първи и втори модули от шестия цикъл по програмата на С.Е.Е.А. на тема " Анестезия, респираторна и сърдечно-съдова система".

От 14 до 17 май 2012 г., Центърът за продължително обучение по програмата С.Е.Е.А. -София към ESA и Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, МУ, МФ - София съвместно със сдружение „Асоциация анестезиология и интензивно лечение - София" организира
провеждането на първи и втори модули от шестия цикъл по програмата на С.Е.Е.А.
на тема " Анестезия, респираторна и сърдечно-съдова система".

На преминалите курса се издават международно признати сертификати от С.Е.Е.А. Курсът е основно предназначен за
лекари със специалност и броя на участниците е ограничен на 40. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 28.03.2012 г. Моля, в заявката за участие да бъдат посочени трите имена, адрес на болничното заведение, в което работите, записани номерът на дипломата за специалност, дата и година на издаване, кои модули сте изкарали, телефон и имейл за връзка. Одобрените кандидати ще бъдат писмено уведомени до 16.04.2012 г.

За сега таксата на курса е определена на 150 лв., която моля да бъде превеждана на банковата сметка на сдружение „Асоциация анестезиология и интензивно лечение -София" - Първа Инвестиционна Банка, IBAN:BG68FINV91501203769193.

Таксата включва правото за участие в курса, научната документация и 3 нощувкк пълен пансион. За информация и записване -Катедра по анестезиология и интензивно лечение, д-р Б. Младенов и г-ца С. Христова.

Свалете повече информация тук.

05.10.11 в Берлин се проведе поредната среща на CoBaTRICE

 
Уважаеми колеги,
на 05.10.11 в Берлин се проведе поредната среща на CoBaTRICE (Competency Based Training programme in Intensive Care Medicine for Europe).
Предлагаме Ви кратък преглед на темата на събирането и кратко запознаване с CoBaTRICE. ( www.cobatrice.org).
 
 

Обучение

Европейската фондация за обучение по анестезиология ( Fondation for European Education in Anaesthesiology - FEEA) е основана официално на 28 май 1986 г. от проф. Дж.Спирдайк, Лайден, Холандия, проф.Ф.Шерперел, Лил, Франция, проф. Г. Роли, Гент, Белгия, проф. Г. Ханесгреефс, Антверпен, Белгия и проф. М. Лами, Лиеж, Белгия.
Целта на FEEA e да осигури провеждане на непрекъснато медицинско обучение по анестезиология в европейските страни. Базирана е на създадените регионални центрове в областта на един или повече университети.
Регионалните центрове организират цикъл курсове в рамките на приетата от ръководството на FEEA тематика. Лекциите се изнасят на официалния език на страната - организатор. Чуждестранните лектори използуват английски, френски, испански или немски. За по-добрата подготовка по основните проблеми на фармакологията и физиологията FЕЕА е издала две книги на френски и испански езици.Център за обучение по програмите на FEEA бе създаден в България през 1994 година с Директор – проф Иван Смилов. Този център организира ежегодни курсове за повишаване на квалификацията на анестезиолози. След завършване на 6 модула участниците получват диплома от Европейската Федерация ( FEEA)
От 1995 г. в Южна и Централна Америка са създадени асоциирани центрове.
Основната цел на FEEA е да издигне и поддържа стандартите на анестезиологичните грижи на възможно най-високо ниво чрез провеждане на непрекъснато обучение по анестезиология. Програмата е базирана на цикъл от шест курса (по един годишно), които като цяло покриват всички аспекти на специалността, вкл. анестезиология, интензивно лечение, спешна медицина и лечение на болката. В края на всеки курс участниците попълват тест за самооценка. Завършилите пълния цикъл получават диплома от FEEA.
Повече от 3000 анестезиолога годишно посещават курсовете на FEEA.
В България курсове по програмата на FEEA се провеждат от 1995 г.
Тази година (през месец май) предстои провеждане на заключителните пети и шести модул от цикъла лекции.

ПРОГРАМА
на FEEA курса за следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация

София, 19 – 23 май 2008


Неврология, локорегионална анестезия и лечение на болката.
Особености на анестезията според състоянието на пациентите, вида на операцитете и мястото на провеждането им.8.30 – 9.30 Регистрация
9.30 – 10.15 - Епидурална анестезия
10.30 – 11.15 - Спинална анестезия
11.30 – 12.00 - Почивка
12.00 – 12.45 - Анестезия в неврохирургията
13.00 – 14.00 - Обяд
14.00 – 14.45 - Мозъчна смърт и грижи за пациентите – донори на органи .
15.00 – 15.45 - Пероперативни неврологични усложнения
16.00 – 16.30 - Почивка
16.30 – 17.15 - Анестезия при пациенти с нервно – мускулни заболявания
19.30 – 20.30 - Вечеря

8.00 – 8.30 - Закуска
8.30 – 9.15 - Анестезия за лапароскопски операции
9.30 – 10.15 - Профилактика на периоперативните тромбозни усложнения
10.30 – 11.00 - Почивка
11.00 – 11.45 - Анестезия в урогениталната хирургия
12.00 – 12.45 - Видове хронична болка и тяхното лечение
13.00 – 14.00 - Обяд
14.00 – 14.45 - Проводна анестезия в областта на горните и долните крайници
15.00 – 15.45 - Терморегулация и значението u в съвременната анестезия
16.00 – 16.30 - Почивка
16.30 – 17.15 - Анестезия при възрастни пациенти
19.30 – 20.30 - Вечеря


8.00 – 8.30 - Закуска
8.30 – 9.15 - Грижи за терминално болните пациенти
9.30 – 10.15 - Анестезия за операции на надбъбреците. Анестезия при болни с феохромоцитома
10.30 – 11.00 - Почивка
11.00 – 11.45 - Съзнание по време на анестезия
12.00 – 12.45 - Защо ЕЕГ в анестезиологията и реанимацията?
13.00 – 14.00 - Обяд
14.00 – 14.45 - Болка – основни механизми и начини за лечението u
15.00 – 15.45 - Анестезиа при пациенти с бъбречна недостатъчност
16.00 – 16.30 - Почивка
16.30 – 17.15 - Диализни техники в интензивното лечение
17.30 – 17.45 - Закриване. Връчване на сертификатите.

Search

Посетители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта