Контакти

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

София 1606, Бул. Георги Софийски 3 ВМА – Катедра Анестезиология,
Реанимация и Интензивно Лечение
Тел: +35929225788 +35929225788 
Факс: +35929226053
www.anesthesiology.bg
e-mail: ccbulg@abv.bg 


Вижте по-голяма карта

Search

Посетители

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта